Aku dihantui oleh pertanyaanku sendiri. Bergulat di alam pikiran dengan misteri kata molas itu. Adakah sesuatu yang sakral daripada kata itu? Pesta sekolah. Peristiwa yang mempertemukan aku dengan seorang